Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata:

Międzynarodowa Konferencja
„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

Miejsce:
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E  

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy  

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury

  Współorganizatorzy:
Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

  Partnerzy konferencji:
Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Za przygotowanie organizacyjne i merytoryczne konferencji z ramienia Państwowej Straży Pożarnej odpowiadali: bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz  - Biuro Ochrony Ludności KG PSP, st. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski - Biuro Ochrony Ludności KG PSP, st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert M. Wolański - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, st. kpt. Artur Luzar - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.