Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata:

Międzynarodowa Konferencja
„Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemicznie i pożarowe. Dobre praktyki”

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

Miejsce:
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E  

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy  

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury

  Współorganizatorzy:
Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

  Partnerzy konferencji:
Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Komitet organizacyjny:

Krzysztof Sałaciński, Radca w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Bogna Dziechciaruk-Maj, Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”

bryg. mgr inż. Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

dr hab. Wojciech Krawczuk, Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie

st. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski, Doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. Artur Luzar, Naczelnik Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie